UK SWE

Vi är experter på

Förbränningsteknik

Ecergy AB

Ecergy AB är en ingenjörsbyrå bestående av ett sammansvetsat gäng entusiastiska ingenjörer som delar en gemensam historia. Drivkraften och gemensam nämnare för gruppen är ett stort teknikintresse och en vilja att alltid hitta proaktiva lösningar istället för problem.

Den, inom gruppen, breda kompetensen möjliggör helhetslösningar där alla ingående problemställningar beaktas, allt från ideer och förstudier till färdigdokumenterade och verifierade lösningar.

Ecergys ingenjörer har lång erfarenhet av att jobba tillsammans, detta i såväl små- som stora projekt. Tekniknivån är som regel hög och i förekommande fall gränsande till ”high tech”/forskning. Våra projekt kräver i många fall specialistkompetens och i dessa fall kommer vår goda kontakter med univertsitetsvärlden väl till pass.