UK SWE

Produkter

Mikroturbinen Ansaldo Turbec AE-T100

Robust, pålitlig och slitstark

Kärnan och den stora styrkan i mikroturbinen Ansaldo Turbec AE-T100 är den av Turbec utvecklade motorn.

En välbalanserad roterande del med permanentmagnetrotor, kompressor och turbin på samma axel som roterar med 70.000 v/min. Den drivs med heta gaser från brännkammaren.Gaserna får expandera igenom turbinen och ger upphov till en roterande rörelse. Den värme som återstår efter expansionen används för att förvärma kompressorluft i rekuperatorn.

Överskottsvärme tas om hand i en värmeväxlare där det finns möjlighet att producera varmluft eller varmvatten för uppvärming, torkning etc.

Mikroturbinen har med en av Turbec utvecklad teknik markanta fördelar gentemot kolvmotorn när den drivs med olika biogaser. Utsläppen vad gäller kväveoxider och kolmonoxid är mycket låga.

Läs mer om vår leverantör Ansaldo green tech

Produktblad

AE-T100B MICROTURBINE

AE-T100NG MICROTURBINE

Bilder på installationer