UK SWE

Anläggningsdokumentation

Anläggningsdokumentation

Ecergy förordar att följa ISO/EN/SS 81346. Detta ger möjlighet att strukturera upp anläggningen på ett sätt som kommer att spara pengar åt både tillverkare och slutkund. Standarden gäller samtliga teknikområden, mekanik, pneumatik, elektronik etcetera. Ett objekt får samma beteckning oavsett om den visas i ett P&ID eller ett elektriskt kretsschema.

Ecergy rekommenderar Handbok 439 som är utgiven av Svensk Elstandard, SEK.