UK SWE

Elkonstruktion

Elkonstruktion

Konstruktion av elutrustning till såväl småskaliga elproduktionsanläggningar som till maskiner i allmänhet. Dokumentation enligt gällande standard, samt verifiering av färdigbyggd utrustning.

Tack vare mångårigt erfarenhet av småskalig kraftproduktion, kontrollutrustningar till vattenkraftstationer, lågspänningsställverk, kontrollutrustningar till högspänningsställverk samt elkraftsutrustningen till den svenska marinens ubåtar ligger Ecergy i framkant gällande kunskaper inom regelverk och standarder.