UK SWE

Förbränningsteknik

Förbränningsteknik

Den förbränningstekniska kompetensen inom Ecergy har byggts på under många års arbete med de mest vanligt förekommande bränslen som används inom branchen. Mycket gedigen erfarenhet av CNG-, biogas-, metanol- och dieselförbränning, både när det gäller sk pre-mix- som diffusionsutrustning. Ecergy har vid ett flertal tillfällen varit inblandad i projekt som hanterat mer komplexa bränslen som t ex vegetabilisk olja, olika typer av biodiesel med mera.