UK SWE

Kundsupport

Kundsupport och Service på plats

Ecergy har egna servicetekniker med bred erfarenhet av både maskin-, el-, och styr&regler-relaterade fel.

Vi utför felsökning/felavhjälpning på en mängd maskinell utrustning, såsom elgenererande utrustning, småskaliga gasturbiner, gaskompressorer, elskåp, styr&reglersystem samt övriga vanligt förekommande industriella komponenter.