UK SWE

Mikrogasturbiner / Höghastighetsutrustning

Mikrogasturbiner / Höghastighetsutrustning

Ecergy har djup teknisk kompetens gällande mekanisk design av höghastighetsutrustning. Främst gällande mikroturbiner men kompetensen är applicerbar på höghastighetsutrustning i allmänhet, t ex turbo expanders, turbokompressorer, turboladdare och höghastighetsseparatorer.

Design av avancerade komponenter för högtemperaturomgivning, både gällande avancerade legeringar såväl som keramiska material med tillhörande interface emot kallare komponenter.

Design och analys av höghastighetsrotorer inklusive dämpning och lagring.

Prestandaanalys av kompletta gasturbinsystem

Kunskap och nätverk för produktion av lager, turbinhjul, kompressorer, nosslar, högtempvärmeväxlare med mera.