UK SWE

Prestandaanalys / Provning

Prestandaanalys / Provning

Vi har lång erfarenhet av prestandautvärderingar både gällande enskilda komponenter såväl som hela anläggningar. Eftersom bakgrunden för många i Ecergy inneburit designansvar gällande en priskänslig produkt är begrepp som systemoptimering, effektivitetsanalys och kostnadsoptimering väl kända för oss.

Test och provning av helhetslösningar och delsystem har varit stående inslag för Ecergy under många år. Erfarenheterna från detta har gett oss, förrutom produktkännedom, kunskap gällande testverksamhet i allmänhet. Testcellsuppbyggnad, testförfarande, mätvärdesinsamling med mera är något vi är mycket förtrogna med.
.